11 липня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Рахункову палату», який фактично дав старт роботі офіційного органу незалежного зовнішнього державного фінансового контролю.

Закон було введено в дію 22 жовтня. Саме ця дата вважається Днем Рахункової палати.

Тоді Рахункова палата отримала право контролювати лише видатки бюджету. Закон, ухвалений у 2015 році, значно змінив ситуацію і суттєво розширив функції та повноваження Рахункової палати щодо контролю за надходженням коштів до Державного бюджету та їх використанням. І Україна отримала повноцінний вищий орган фінансового контролю - Рахункову палату, яка є відображенням державного суверенітету і демократії.

На відміну від усіх інших установ фінансового контролю в Україні, Рахункова палата працює на засадах прямих конституційних повноважень. Відповідно до ст. 98 Конституції України: «Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом».

Рахункова палата складається з дев'яти членів, які призначаються на посади Верховною Радою України на підставі конкурсного відбору строком на 6 років.

На сьогодні функціонує 8 територіальних управлінь Рахункової палати, компетенція яких поширюється на декілька регіонів.

Очільники Рахункової палати:
1996-2011 роки - Валентин Симоненко
2012-2018 роки - Роман Магута

У березні 2018 року Верховна Рада України призначила новий склад Рахункової палати. Головою обрано Валерія Пацкана.